Rikt utvalg av kurs også i 2017

Johan Trygve Solheim

 

Vi har mange spennende kurs å tilby i 2017, og det er lett å melde deg på kurs hos oss. Klikk "kurs" oppe til høyre på menylinja her og velg et kurs som passer for deg.

 

Ikke minst vil Viltseminar 2017 være en møteplass for alle med interesse for hjort og hjorteforvaltning. Dette er en arena der alle ledd i forvaltningen møtes og diskuterer roller og oppgaver.

 

Dersom du har ønske om kursing i spesielle tema kan du gjerne sende en e-post til hjort@hjortesenteret.no og vi kan planlegge sammen. Enten kurset blir avholdt her på vakre Svanøy eller på ditt hjemsted. Hele landet er vårt arbeidsområde.

 

Se også kurskalenderen på www.hjortesenteret.no